COR spune STOP inegalității de șanse pentru accesul la educația digitală

Comunitatea ONedu România atrage atenția Ministerului Educației și Cercetării cu privire la lipsa egalității de șanse privind accesul la educația digitală. În ultimul ordin de ministru emis am remarcat faptul că există numeroase puncte care nu iau în considerare situația actuală a tuturor elevilor și profesorilor. Aplicarea noii strategii, fără a lua în considerare faptele ce vor fi precizate, ar crea o stare de inegalitate între elevi.
Una dintre dilemele fundamentale, regăsite în ordinul precizat mai sus, este obligația tuturor elevilor de a participa la cursurile online, în ciuda faptului că nu toți au accesul la acest tip de educație. Exista numeroși factori care contribuie la acest caz, printre care lipsa unei conexiuni bune la internet sau lipsa dispozitivelor, menite să facă legătură dintre cadrele didactice și aceștia.
Odată cu schimbarea mediului de desfășurare a cursurilor, se schimbă și modul de evaluare a tinerilor. Educația online este o alternativă pentru învățământul fizic, dar nu s-au găsit mijloacele avantajoase, pentru ambele părți implicate, spre exemplu notarea elevilor, care acum poate fi făcută și online. În timp ce, la testările fizice cadre didactice au la dispoziție un anumit barem pentru a evalua elevii, iar aceștia pot primi explicații suplimentare cu privire la ce ar trebui să aprofundeze, la testările online situația se schimbă din cauza abundenței de incertitudini noi apărute. Acest fapt facilitează o evaluare subiectivă, deloc eficientă pentru educația tinerilor.
În ordin s-a menționat garantarea accesului la cursuri în urma unei analize. În perspectiva noastră, elaborarea unui plan eficient, privind accesul, necesită o analiză pe măsură, care ia în calculul ineficiențele și nevoile elevilor proveniți din orice mediu. Această sarcină necesită un studiu minuțios, ce nu poate fi realizat într-un timp scurt. Așadar, asigurarea accesului la platformele online este o dilemă complexă, variabilă în timp.
Aducând în discuție desfășurarea orelor online, trebuie să întrebam dacă s-a găsit o modalitate de realizare a acestora. Pâna în prezent, ni s-a oferit un program constituit din teme, proiecte și metode de auto-învățare. Din păcate, acestea nu sunt suficiente pentru majoritatea, lipsind explicații și incluziunea celor care au un mod diferit de a reține informații, iar în unele cazuri, un mediu prielnic învățării. O alta metodă aplicată a fost susținerea cursurilor online, la care s-a resimțit, de către elevi, lipsa formării cadrelor didactice și a materiei convertite ineficient online, atenția tinerilor fiind pierdută cu timpul.
În urma realizării orelor este necesar un feedback din partea elevilor, dar și a părinților. Ce metodă a găsit Ministerul Educației și Cercetării pentru colectarea opiniilor? Cum pot oferi părinții feedback?
O ultima dilemă, regăsita în cele declarate, are legătură cu susținerea examenelor de către elevii de clasele a VIII-a și a XII-a. Cum se asigură Ministerul de distribuirea echitabilă și în condiții sigure a resurselor?
„Observăm cu tristețe faptul că Ministerul Educației încă a rămas la stadiul de analize cu privire la lipsa accesului la educația digitală. Când vor mai avea loc aceste analize? Când se va asigura accesul la educația de acasă pentru toți elevii din România? Acestea sunt doar două întrebări pe care ni le punem, conform noului ordin de ministru. Consider că în momentul de față, deciziile luate fără o consultare reală a principalilor factori din educație (elevi, profesori, părinți) pot avea consecințe grave și lipsite de un avantaj pentru beneficiari. Obligarea părinților pentru a asigura copiilor un dispozitiv cu acces la internet este irealizabilă, existând încă familii cu un venit minim pe economie sau chiar deloc sau comunități unde nu există conexiune la internet. Cum se va rezolva această situație? Comunitatea ONedu România va milita în continuare pentru acces echitabil la educația online, urmând să ia în considerare unirea cu alte organizații care au ca prioritate educația digitală.” a declarat Cosmin Andrei, președintele grupului de inițiativă la nivel național.
Comunitatea ONedu România, abreviat de la “Online Education”, este un grup de inițiativă la nivel național creat cu scopul de a sprijini educația elevilor, în special în mediul digital, prin proiectele sale diversificate, printre care se numără Gala Educației Gălățene, Web în Educație, @abc, etc.

Alte articole de citit

BREAKING NEWS 61% dintre elevi consideră digitalizarea educației o prioritate în anul școlar 2022 – 2023. Ce spune reprezentantul organizației pentru digitalizarea educației

Studiul World Vision România ne arată că elevii își doresc în proporție de 61% digitalizarea educației din școala lor. Președintele organizației pentru digitalizarea educației: „elevii s-au săturat să mai aștepte…
Vezi articolul